सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
पुष्प खेती विस्तार तथा प्रबर्धन कार्यक्रममा भाग लिन प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना 2078-05-15 2078-05-29

प्रकाशनहरु

अनुदानमा कटफ्लावरको बिरूवा वितरणको लागि निवेदनको ढाँचा
साझेदारीमा पोर्टेबल कोल्ड रूम निर्माण (५x३x३ मिटर साइज) को लागि निवेदनको ढाँचा
साझेदारीमा प्लाष्टिक घर निर्माण (६x२० मिटर साइज) को लागि निवेदनको ढाँचा
साझेदारीमा न्याचुरल्ली भेन्टिलेटेड ग्रीन हाउस निर्माण (२०० वर्ग मिटर) को लागि आवेदनको ढाँचा
सुनाखरी फूल खेती प्रविधि
क्याला लिलि फूल खेती प्रविधि
पुष्प तथा आलङ्कारिक विरूवाहरूको विवरणिका 20६८
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पुस्तिका २०७६/077
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पुस्तिका २०७4/०75